ป้ายไม้ เฟอร์นิเจอร์

ป้ายไม้ เฟอร์นิเจอร์

เงื่อนไขการรับประกัน

 

รับประกันคุณภาพสินค้า ที่มีมูลค่ามากกว่า 500.- ขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. หากสินค้ามีความเสียหายชำรุด หรือความบกพร่องจากการผลิต ร้านยินดีรับประกันซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(ยกเว้นค่าขนส่ง มายังร้านค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเอง)

 1. ในช่วงรับประกันจะให้บริการซ่อมสินค้าหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดค่าบริการตามระยะเวลารับประกัน ที่ระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อสินค้า

(ยกเว้นค่าขนส่ง มายังร้านค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเอง)

 1. การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อชำรุดเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการนำไปใช้งานตามปกติเท่านั้นไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการจัดส่ง
 2. ร้านจะไม่ขยายเวลารับประกันสินค้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า
 3. สีทาผิวไม้ หรือสารเคลือบไม้ ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 4. สินค้าเก่าสภาพชำรุดตามกาลเวลาไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 5. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
 • สินค้าสูญหาย เสียหายระหว่างจัดส่ง
 • ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี ประมาท หรือเจตนาทำให้เสียหาย
 • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์สุดวิสัย
 1. จะต้องถ่ายรูปสินค้าและใบเสร็จรับเงิน ส่งหลักฐานทาง Line หรือ Email ให้ทราบก่อนติดต่อ ขอเคลมสินค้า หรือขอคืนเงินเท่านั้น
 2. การรับประกันเฉพาะการใช้ภายในบ้านส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์
 3. การรับประกันนี้มีขึ้นระหว่างผู้ใช้และร้านค้าเท่านั้นไม่รวมถึงร้านค้าหรือผู้แทนจำหน่าย
 4. ระยะเวลาประกัน (สำหรับสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 500.-บาทขึ้นไป) รับประกัน 1 เดือน นับจากวันที่ซื้อ